RECRUITMENT

chia1

To expand the market, AEG is recruiting sales staff with the aim of building brand image and branding and introducing AEG to customers.

AEG Ha Noi

Địa chỉ: 509 Lạc Long Quân, TP. Hà Nội - Việt Nam
Tel: 84-4-3762-2375 - Fax: 84-4-3762-2376
Email: info-hanoi@aegvietnam.com

AEG Ho Chi Minh

Địa chỉ: 66-68 Võ Văn Tần, P 6, Quận 3, Hồ Chí Minh - Việt Nam
Tel: 84-8-3930-0808 - Fax: 84-8-3933-0022
Email: info-hcmc@aegvietnam.com