LUYỆN THI SAT

(The Standard Aptitude Test) là bài thi chuẩn hóa cho kỳ tuyển sinh ở hầu hết các trường Đại học Mỹ. Cấu trúc đề thi SAT bao gồm: Toán, Đọc và Viết, Tiểu luận (tùy chọn). Năm 2015, cấu trúc đề thi SAT đã thay đổi. Chương trình luyện thi SAT của AEG cập nhật một cách toàn diện những thay đổi mới nhất về cấu trúc đề thi và trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết đã được chứng minh là hiệu quả qua thời gian dài nhờ sự am hiểu về những kỹ năng mà học viên Việt Nam cần nhất để đạt được điểm số cao vượt trội.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN