LUYỆN THI SSAT

Chuẩn hóa đầu vào tại nhiều trường tư thục hàng đầu thế giới. Đây là bước đi quan trọng để đặt chân tới môi trường giáo dục quốc tế.

SSAT là bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế cho học viên từ lớp 3 đến lớp 11.

Mục đích của bài kiểm tra SSAT là để đo lường khả năng ngôn từ, tính toán định lượng và đọc hiểu của học viên – đây là những kỹ năng cần thiết để có thể theo học tốt tại các ngôi trường tư thục. SSAT sẽ cho các chuyên gia tuyển sinh biết các thông tin hữu ích liên quan đến khả năng học tập của các học viên tiềm năng mà không xét đến lý lịch hay những trải nghiệm khác của học sinh. Không giống như một bài kiểm tra toán trong lớp mà giáo viên lập ra để đánh giá học viên học trong lớp thế nào, cũng không phải là bài kiểm tra thành tích, SSAT được thiết kế để kiểm tra khả năng từ vựng, đọc và tính toán định lượng của học viên hơn là những kiến thức về môn học. Hơn thế nữa, SSAT không được thiết kế để kiểm tra tính cách, chẳng hạn như động lực, sự kiên trì hay sáng tạo – các yếu tố sẽ góp phần vào sự thành công của các học sinh khi theo học tại trường.

SSAT

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

captcha