LUYỆN THI SSAT

SSAT (The Secondary School Admission Test) là bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế cho học viên từ lớp 3 đến lớp 11. Đây là bước chuẩn hóa đầu vào tại nhiều trường tư thục hàng đầu thế giới và là bước đi quan trọng để đặt chân tới môi trường giáo dục quốc tế.

Không giống như một bài kiểm tra Toán trong lớp để đánh giá học viên học trong lớp thế nào, cũng không phải là bài kiểm tra thành tích, mục đích của bài kiểm tra SSAT là để đo lường khả năng ngôn từ, tính toán định lượng và đọc hiểu của học viên – đây là những kỹ năng cần thiết để có thể theo học tốt tại các ngôi trường tư thục. SSAT sẽ cho các chuyên gia tuyển sinh biết các thông tin hữu ích liên quan đến khả năng học tập của các học viên tiềm năng mà không xét đến lý lịch hay những trải nghiệm khác của học sinh.

SSAT

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN