Steam English

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

STEAM là phương pháp học tập được giới thiệu lần đầu tiên tại Mỹ tiếp bước trên nền tảng của phương pháp STEM nổi tiếng. STEAM (Science – Technology – Engineering – Arts – Mathematics) là viết tắt của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học, giúp học viên phát triển kỹ năng và tích lũy kiến thức về những bộ môn này thông qua các bài học thực tiễn, tương tác, và thú vị. Chương trình tiếng Anh STEAM của AEG được biên soạn bởi giáo sư Đại học Harvard và đội ngũ các nhà giáo dục giàu kinh nghiệm góp phần vào mục tiêu thúc đẩy nền giáo dục Anh ngữ tại Việt Nam trong thế kỷ 21.

STEAM English là chương trình giáo dục Anh ngữ của thế kỷ 21 đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Học viên nâng cao trình độ Anh ngữ thông qua các bài học thực tiễn ứng dụng phương pháp STEAM. STEAM English là sự kết hợp hoàn hảo giữa chương trình tiếng Anh của Cambridge và các phương pháp khác, trong đó có Tiêu chuẩn cốt lõi chung của giáo dục Mỹ và Tiêu chuẩn Khoa học của thế hệ tương lai.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Hành trình tri thức STEAM English tại AEG khởi đầu cùng chương trình STEAM English – WHIZ KIDS. Các học viên sẽ được giảng dạy theo giáo trình Anh ngữ Cambridge lồng ghép khéo léo kiến thức STEAM.

Chặng đường tiếp theo trong lộ trình học tập của AEG dành cho học viên là STEAM English – TEEN SPIRIT. Chương trình STEAM English – TEEN SPIRIT sẽ giúp học viên nâng cao trình độ Anh ngữ thông qua các chủ đề và kỹ năng chuyên sâu.