What is programming?

Lập trình là việc lập ra chương trình làm việc cho máy tính có bộ xử lý để thực thi nhiệm vụ cụ thể

WHY PROGRAMMING AT EARLY AGE?

1

Math and English improvement

Children learn English while increasing their math skills.

2

Unlimited Creativity

Children freely explore, enhance concentration and logical thinking skill.

3

Future Preparation

Learning to code can be applied in many fields.

CODE ENGLISH AT AEG

Unlike adult programming courses, Code English gives children an interesting approach to programming knowledge, the freedom to create and stimulate the development of essential skills in the 21st century.
Code English gồm 3 cập độ từ cơ bản đến nâng cao, khuyến khích trẻ sáng tạo và làm quen với thế giới lập trình không chỉ qua con số mà còn qua hình ảnh trực quan, sinh động.
Qua những giờ học cùng thầy cô, trẻ sẽ từng bước phát triển dư duy và kỹ năng sử dụng phần mềm. Trẻ nhỏ luôn say mê với thế giới hoạt hình, trò chơi đầy màu sắc, thay vi luôn giới hạn trẻ khám phát và sáng tạo, bố mẹ hãy tận dụng cơ hội này để trẻ học thêm nhiều kiến thức mới, thích nghi với thời đại công nghệ số hiện nay.

THE CLASS CONSISTS OF 3 LEVELS:

Block Buster

Learn the basics of programming. Use graphical blocks to design and run the program.

Tag Ninjas

Get familiar with programming languages such as HTML, CSS. Manually write the programming language to create a website.

Project Python

Using high-level programming language to create games, apps and program robots.

crossmenu
en_US