Direct Sales Force Officer

Document code: 
FM-HR-16
Prepared by: 
OPS/OO
Approved by: 
OPS/OD
Version: 
1.1
Owning department: 
HR
Effective date: 
31/05/2021

Job Title

Direct Sales Force Officer

Department

Direct Sales Force

Reports To

Direct Sales Force Team Leader

Responsibilities

  • Tìm kiếm, thu thập thông tin và phát triển mạng lưới khách hàng
  • Giới thiệu, tư vấn khóa học tiếng Anh tại AEG đến khách hàng ngoài thị trường
  • Thực hiện các báo cáo hàng ngày/tuần hoặc định kỳ theo quy định
  • Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Qualifications/ Skills

  • Nam /Nữ nhỏ hơn hoặc bằng 26 tuổi
  • Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Tài chính
  • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn ngoài thị trường / kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực Giáo dục, Tài chính, Bảo hiểm… 
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
  • Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp

Computer

  • Thành thạo tin học văn phòng
crossmenu
en_US