HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Một trong những câu hỏi AEG thường xuyên nhận được là về các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính. AEG không cấp học bổng hay hỗ trợ tài chính nhưng chúng tôi luôn tạo điều kiện tối đa cho các học viên cần hỗ trợ về tài chính. AEG tin rằng những học viên ưu tú xứng đáng có được cơ hội học tập hàng đầu, bất kể khả năng chi trả của gia đình. Vì thế, AEG liên kết với các vị phụ huynh, các trường, các tổ chức có liên quan để có các khoản kinh phí hỗ trợ và làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các học viên ưu tú có đủ chi phí trang trải.

Phần đông các học viên và gia đình tại Việt Nam đều quan tâm đến học bổng và hỗ trợ tài chính. Mục tiêu của AEG là giúp đỡ các học viên tài năng từ Việt Nam có được các khoản kinh phí tài trợ để học tập tại Mỹ. Có 2 loại hỗ trợ tài chính: hỗ trợ dựa vào thành tích và hỗ trợ dành cho học sinh thực sự cần thiết.
Hỗ trợ dựa vào thành tích được cấp tùy theo khả năng học tập của cá nhân. Nói ngắn gọn, nếu bạn có tiềm năng, bạn có thể được tài trợ kinh phí. Trong khi đó, hỗ trợ dành cho học sinh thực sự cần thiết được cấp tùy theo khả năng chi trả của gia đình. Các yếu tố về thu nhập, tài sản và đầu tư sẽ được xem xét. Tính trung bình, các học viên AEG nhận được các khoản hỗ trợ tài chính tổng cộng hơn 5 triệu USD mỗi năm.

Các trường tư thục nội trú chỉ có chính sách hỗ trợ tài chính dành cho học sinh thật sự cần thiết và một số trường sẽ chỉ đầu tư cho các tài năng thật sự sáng giá. Tuy nhiên, phụ huynh phải có trách nhiệm chi trả cho các trường nội trú tương xứng với thu nhập và tài sản cá nhân. Phụ huynh phải hoàn tất kê khai tài chính cá nhân (http://sss.nais.org/). Hồ sơ này sẽ cho phép National Association of Independent Schools đánh giá khả năng tài chính của gia đình với khóa học. AEG cũng sẽ tư vấn về tài chính cho các học viên khi ứng tuyển vào trường.
Các trường Đại học có chính sách hỗ trợ dựa vào thành tích và hỗ trợ dành cho học sinh thực sự cần thiết. Gia đình muốn xin hỗ trợ tài chính phải hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế qua Hội đồng trường hoặc các trường tư thục. Không phải tất cả các trường đều có chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế nên việc lựa chọn trường phù hợp là vô cùng quan trọng. Hầu hết các trường sẽ chỉ hỗ trợ tài chính tối đa 50% nên gia đình muốn nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính cũng nên chuẩn bị ít nhất khoản kinh phí tương đương.
AEG cam kết hỗ trợ tối đa để các học viên có cơ hội học tập tại Mỹ, bất kể khả năng chi trả của gia đình. Vì mỗi gia đình và học viên đều có điều kiện khác nhau nên chúng tôi mong muốn có cơ hội cùng ngồi xuống và thảo luận về tình hình của gia đình để hỗ trợ gia đình tìm kiếm các khoản kinh phí trang trải học tập.
crossmenu
vi
Call Now Button