LỘ TRÌNH HỌC THUẬT TẠI AEG

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH

STEAM ENGLISH
- WHIZ KIDS

Whiz Kids là chương trình đào tạo Anh ngữ học thuật đột phá cho trẻ từ 6-11 tuổi, áp dụng phương pháp STEAM English độc đáo chỉ có tại AEG.

STEAM ENGLISH
- BRIDGE

Bridge là chương trình đào tạo Anh ngữ học thuật tiên tiến cho trẻ từ 9-12 tuổi, áp dụng phương pháp STEAM English độc đáo chỉ có tại AEG.

STEAM ENGLISH
- TEEN SPIRIT

Teen Spirit là chương trình đào tạo Anh ngữ học thuật đột phá dành cho học sinh từ 12-16 tuổi, áp dụng phương pháp STEAM English độc đáo chỉ có tại AEG

LUYỆN THI IELTS

Chương trình học luyện thi IELTS được biên soạn bởi các chuyên gia chấm thi giàu kinh nghiệm, giúp học viên hoàn thiện 4 kỹ năng, sẵn sàng chinh phục kỳ thi.

LUYỆN THI TOEFL

Chương trình học luyện thi TOEFL được biên soạn bởi các chuyên gia chấm thi giàu kinh nghiệm, giúp học viên chuẩn bị kiến thức và kỹ năng sẵn sàng chinh phục kỳ thi.

LUYỆN THI SSAT

Chương trình học luyện thi SSAT được biên soạn bởi các chuyên gia chấm thi giàu kinh nghiệm, giúp học viên chuẩn bị kiến thức và kỹ năng sẵn sàng chinh phục kỳ thi.

LUYỆN THI SAT

Chương trình học luyện thi SAT được biên soạn bởi các chuyên gia chấm thi giàu kinh nghiệm, giúp học viên chuẩn bị kiến thức và kỹ năng sẵn sàng chinh phục kỳ thi.