WHIZKIDS

Whizkids là chương trình đào tạo Anh ngữ học thuật đột phá dành cho học sinh Tiểu học (từ 6-11 tuổi). Thông qua các hoạt động thí nghiệm theo mô hình STEAM, chương trình này giúp học sinh trải nghiệm, tương tác, học thông qua hành và khiến việc học tiếng Anh trở nên lý thú hơn bao giờ hết.

LỚP HỌC GỒM:
7 CẤP ĐỘ

Lions

• Học từ vựng, ngữ pháp và phát âm từ các chủ đề sau: lời chào, lớp học, gia đình, khuôn mặt của tôi, đồ chơi, nhà, ở nông trại, phương tiện giao thông, quần áo dự tiệc, bảng chữ cái.
• Phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua việc luyện âm thường xuyên, đóng vai, thời gian kể chuyện, trò chơi và âm nhạc.
• Xây dựng phương pháp học tập xuyên suốt và các kỹ năng tư duy của Thế kỷ 21 về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học thông qua các dự án STEAM thực tế.

RAINBOWS

Làm quen với những từ vựng, ngữ pháp cơ bản, và phương pháp STEAM.
• Bảng chữ cái, màu sắc, số đếm, động vật
• Cách chào hỏi, nói về những điều có thể hoặc không thể làm được
• Hiện tượng và khái niệm khoa học đơn giản

COMETS

Tiếp cận nền tảng Anh ngữ cơ bản như cách phát âm, viết, nói những câu đơn giản; khám phá các môn học STEAM.
• Thực phẩm, quần áo, gia đình, trường học
• Cách ghép vần, nói những điều mình thích hoặc không thích
• Thực hiện phép tính, phân tích biểu đồ đơn giản

STARS

Mở rộng vốn từ vựng; nói và viết về các chủ đề thân thuộc; tìm hiểu khái niệm và lợi ích của STEAM trong cuộc sống.
• Quốc gia, thành phố, môi trường sống, thời tiết
• Nói về gia đình và mô tả tính cách cá nhân
• Thảo luận về thực phẩm và sự tăng trưởng của thực vật

HEROES

Tăng cường vốn từ vựng về các chủ đề học thuật; sử dụng điểm ngữ pháp và mẫu câu phức tạp để viết thành đoạn văn ngắn.
• Từ vựng về công nghệ, y học, địa lý…
• Phép so sánh, cụm liên từ, cách đặt câu hỏi
• Lắp ráp máy móc và thiết bị đơn giản

LEADERS

Mở rộng ý khi giao tiếp; phát triển luận điểm thành bài văn hoàn chỉnh; khám phá mối quan hệ giữa công nghệ và máy móc.
• Từ vựng về vật liệu, cấu trúc, hình dạng, thiên nhiên…
• Trọng âm và các thì quá khứ phức tạp
• Lắp ráp các động vật cảm biến như sư tử biết gầm, chim biết nhảy…

LEGENDS

Hoàn thiện các kỹ năng Anh ngữ; tiếp cận với các chủ đề học thuật khó thường xuất hiện trong các kỳ thi quốc tế.
• Năng lượng, hải dương học, sinh học, kỹ thuật máy móc
• Nguồn gốc từ, danh từ ghép, nghiên cứu văn học
• Bàn luận về các phát minh trong quá khứ và trong tương lai

crossmenu
vi
Call Now Button