STEAM EXPO

Nơi trẻ thử thách bản thân & Tìm thấy niềm vui học tiếng Anh.
KỸ NĂNG TIẾNG ANH
KỸ NĂNG LÀM DỰ ÁN STEAM
KỸ NĂNG MỀM

Rèn luyện tư duy và
kỹ năng với phương pháp Học thông qua dự án

KỸ NĂNG
NGHIÊN CỨU
& SÁNG TẠO

TƯ DUY
PHẢN BIỆN
& GIẢI QUYẾT
VẤN ĐỀ

KỸ NĂNG
GIAO TIẾP &
THUYẾT TRÌNH

KỸ NĂNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN &
LÀM VIỆC NHÓM

ĐA DẠNG CHỦ ĐỀ QUA TỪNG NĂM

Kỹ Thuật Điện

Vật lý

Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Nghệ

HÀNH TRÌNH CỦA “CHIẾN BINH" STEAM EXPO

1
Học sinh lập nhóm , lựa chọn dự án theo chủ đề
2
Giáo viên hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu và tìm kiếm thông tin
3
Tiến hành xây dựng công trình dự án theo sự sáng tạo riêng của học sinh
4
Học sinh thử nghiệm khả năng hoạt động và điều chỉnh dưới sự hướng dẫn của giáo viên
5
Xây dựng bài trình bày và luyện tập thuyết trình
6
Vòng thi bán kết và chung kết

PHỤ HUYNH NÓI GÌ VỀ STEAM EXPO?

STEAM EXPO AT HOME

AEG STEAM Expo 2019

AEG - STEAM Expo 4 - Chủ đề "Mechanical Engineering" | Tập 1

crossmenu
vi
Call Now Button