BRIDGE

Bridge là chương trình đào tạo Anh ngữ học thuật tiên tiến dành cho học sinh từ 9-12 tuổi. Thông qua các hoạt động thí nghiệm theo phương pháp STEAM và các chủ đề học có sự chuyển tiếp từ độ tuổi thiếu nhi lên thiếu niên, chương trình sẽ giúp các em học sinh phát triển tư duy theo tiêu chuẩn học thuật.

LỚP HỌC GỒM:
3 CẤP ĐỘ

NEWTON

Tập trung kỹ năng nghe, nói và phát triển tư duy theo tiêu chuẩn học thuật, chuẩn bị kỹ năng cho các kỳ thi tiếng Anh: KET, PET… Đồng thời, các chủ đề chuyển tiếp từ độ tuổi thiếu nhi sang thiếu niên.

DARWIN

Tiếp tục phát triển kỹ năng viết và truyền thông bằng văn bản. Sử dụng dạng câu mệnh đề và câu hỏi Wh- để mô tả các chủ đề, sự kiện trong cuộc sống thành thị, sức khỏe và thực phẩm; tìm hiểu về nghệ thuật, điện ảnh và văn học.
Kỹ năng thực hành và phân tích, ghi lại kết quả các hoạt động về chủ đề STEAM.

EDISON

Kết hợp các dạng câu mệnh đề, diễn tả thói quen trong quá khứ. Thảo luận các chủ đề về kiến trúc, công nghệ, điện ảnh, sự thay đổi của môi trường con người. Lập kế hoạch cho tương lai, trình bày các yếu tố khách quan và chủ quan của nhiều vấn đề. Mô tả và chỉ dẫn cụ thể các điểm đến khác nhau.

crossmenu
vi
Call Now Button